K + F projektek

 

Emerald – Integrált jogi modellező keretrendszer

Támogató: Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program (Emerald, KMOP-2009-1.1.1-09/1-2009-0035)
Projekt időszak: 2010-2012

Az Emerald jogi szövegek értelmező információkkal való kiegészítését, modellezését, valamint az értelmezésekkel ellátott forrásszövegre és jogi modellre épülő szakértői alkalmazások fejlesztését támogató integrált környezet. Egyaránt alkalmas jogszabályok és céges szabályzatok feldolgozására. Az Emerald a nyílt forráskódú Eclipse technológiára és a W3C szemantikus web szabványaira épül. A projekt során a rendszer sikeresen vizsgázott adózással kapcsolatos jogszabályok, illetve nagyvállalati környezetben céges szabályzatok modellezési feladatain. Az Emerald képes támogatni a jogszabályi változások hatásainak elemzését, intelligens űrlapokat tartalmazó ügyfélszolgálati rendszerek létrehozását, valamint a lakosság tájékoztatását szolgáló intelligens portálok felépítését.

 

Estrella

Támogató: EU (Estrella, IST-2004-027655)
Projekt időszak: 2006 - 2008

A nemzetközi Estrella projekt  célja egy nyílt szabványokra épülő, gyártó- és termékfüggetlen platform kifejlesztése és mintarendszerek segítségével történő kipróbálása volt, amellyel a közigazgatásban átfogó jogi tudásmenedzsment megoldások hozhatók létre.  A kialakított megoldás egy integrált rendszeren belül támogatja mind a jogi dokumentumok kezelését, mind a jogi tudásalapú rendszerek kialakítását. A projekt fő technológiai célkitűzése az XML-alapú szemantikus web szabványokra (pl. RDF és OWL) épülő Legal Knowledge Interchange Format (LKIF) szabvány létrehozása volt, valamint egy API kifejlesztése a jogi tudásalapú rendszerek közötti együttműködés biztosítására. Az Estrella platform alkalmazhatóságának igazolása céljából sor került egy EU szintű adó jogszabály, valamint két projekt tagország nemzeti adó jogszabályának modellezésére és az ezekből előállított mintaalkalmazás létrehozására. A projekt magyar résztvevői az informatikai fejlesztésekért felelős Corvinus Egyetem, valamint a jogi mintaalkalmazások modellezéséért, teszteléséért felelős APEH volt. Cégünk a Corvinus Egyetem alvállalkozójaként vett részt az informatikai fejlesztésekben.

 

Pythia

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (Pythia, GVOP-3.3.3-05/1.-2005-05-0046/3.0)
Projekt időszak: 2006 - 2007

A Pythia nevű projekt keretében elkészült egy projekt tervező és döntéstámogató rendszer a szoftverintenzív és kritikus rendszereket megcélzó projektek számára. A projekt menedzsment rendszer támogatja a szükséges erőforrások és a minőség előrejelzését, szűk keresztmetszetek felderítését és humánerőforrások optimalizálását.

 

HPPC-SEA

Támogató: EUREKA (HPPC-SEA, 1063)
Projekt időszak: 1993 - 1999

A konzorcium alapító tagjaként vettünk részt az 52 millió ECU-s támogatású HPPC-SEA (High Performance Parallel Computing Software Engineering and Application) nevű EUREKA projektben. Ennek célja egy programfejlesztésre alkalmas sokprocesszoros elosztott szoftverplatform (CASE eszköz) kifejlesztése volt, amely egyben támogatja az egyprocesszoros alkalmazások konverzióját elosztott sokprocesszoros alkalmazásokká.

 

Modelling and Prototyping of a Clinical Support System

Támogató: ESPRIT (MOPPS, IC-1020)
Projekt időszak: 1994 - 1995

Az uniós informatikai K+F projekteket támogató ESPRIT program keretén belül vettünk részt a MOPPS projektben, amelyben olasz partnerekkel közösen fejlesztettünk ki egy integrált kórházi információs rendszerhez tartozó klinikai tevékenységeket támogató (CSS) modult a nyíregyházi Jósa András Kórház részére. A projekt célul tűzte ki egy konzisztens technikai és szervezeti módszertan kidolgozását is, amely lehetővé teszi kórházi információs rendszer bevezetését a magyar kórházakban.

 

HyNet Hypermedia Networking

Támogató: INCO-COPERNICUS (Hynet, COP 1249)
Projekt időszak: 1995 - 1998

A HyNet projekt célja egy XML-alapú publikációs rendszer technológiai specifikációjának kidolgozása és implementációja volt olasz, magyar és román konzorciumi partnerek részvételével, amely szöveges, valamint multimédia elemeket tartalmazó, többnyelvű forrásdokumentumokból állít elő CD-ROM formátumú végterméket, ill. interneten elérhető tartalmat.

 

ExperNet

Támogató: INCO-COPERNICUS (ExperNet, COP 960114)
Projekt időszak: 1997 - 1998

Az ExperNet (A distributed Expert System for the Management of the National Network of Ukraine) projekt keretében részt vettünk az Ukrán Nemzeti Számítógép-hálózat intelligens kísérleti felügyelő rendszerének kidolgozásában, ahol az alapszoftvert (CS-PROLOG II) szolgáltattuk a fejlesztéshez.

 

ÁNTSZ és OMMF közös informatikai rendszere

Támogató: PHARE
Projekt időszak: 1996 - 1998

1996-ban fővállalkozóként – holland és angol alvállalkozókkal – megnyertük a PHARE által, az ÁNTSZ és OMMF közös informatikai rendszerének tervezésére és részbeni megvalósítására kiírt nemzetközi tendert, melynek megvalósítása 1998-ban sikeresen lezárult.

 
 
 
 

© 2010 - 2015 Multilogic. Minden jog fenntartva.