Emerald

Cégünk 2009-ben pályázatot nyújtott be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül kiírt Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú felhívásra, az Emerald szabályozás modellező és menedzsment keretrendszer kifejlesztése céljából.  Pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a MAG Zrt. 88 621 340 Ft támogatásra ítélte. A KMOP-2009-1.1.1 pályázat forrása az Európai Regionális fejlesztési alap.

 

A jogi szabályozás életünk valamennyi területére kihat. Befolyással vannak társadalmunk működésére, az oktatástól kezdve az egészségügyön át a munkaügyig. Nem csak helyi, hanem nemzetközi szervezetek is kikényszerítenek szabályozásokat, amelyeket helyi szinten is figyelembe kell venni. Az állampolgároktól és az üzleti vállalkozásoktól is elvárt, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó jogszabályokat és azokat betartva éljék hétköznapi életüket illetve működjenek. Annak ellenére, hogy megfigyelhetők törekvések a jogharmonizáció növelésére, illetve a helyi szabályozások csökkentésére vonatkozóan is – melyek az egyénekre és vállalkozásokra nehezedő terheket igyekeznek redukálni –,  a jogi környezetünk rendkívül összetett.

Az Emerald rendszer célja, hogy a céges szabályzatok, illetve jogszabályok - közös néven: szabályzatok - alkalmazóit és alkotóit innovatív web-es informatikai eszközökkel támogassa a bonyolult szabályozási környezetben való eligazodásban. A támogatás Emerald megközelítésben azt jelenti, hogy a megszokott természetes nyelven megfogalmazott szabályzati forrásanyagok és az azok informatikai eszközökkel feldolgozható megfogalmazása egy egységet alkot a közöttük lévő kapcsolatok segítségével. Az így kialakított kapcsolatrendszer nem csak fogalommagyarázatok, szakértői kommentárok hivatkozását teszi lehetővé, hanem támogatást nyújt a szabályzatok pontosabb és mélyebb alkalmazói értelmezéséhez, valamint alkotói elemzéséhez. Ezen felül lehetővé teszi – a szabályzatok informatikai eszközök általi értelmezésével – szakértői tanácsadó alkalmazások készítését. A szakértői alkalmazások előnye a hagyományos informatikai eszközökkel szemben, hogy csak azokat az adatokat kéri be a felhasználótól, amelyek a szabályzati kérdés eldöntéséhez elengedhetetlenek, ezen felül képes a megadott válasz pontos indokolására is (eredmény-magyarázat).

A Emerald által nyújtott szolgáltatások többrétűek:

  • Szakértõi dialógus szolgáltatás: A szabályzatokra épülő szakértői alkalmazások lehetővé teszik, hogy a mesterséges intelligencia eszközeivel az emberi jogi szakértői tudás bizonyos esetekben pótolható legyen. Szemantikus technológiák használatával (W3C OWL és SWRL) lehetővé válik a szabályzatokban megfogalmazott normatív szabályok informatikai eszközökkel való reprezentációja, melyek olyan tipikus kérdésekre adhatnak választ, mint: Beléphetek-e az EVA hatálya alá?, Mekkora a fizetendő EVÁ-m?, stb. A dialógus során bármikor megkérdezhető, hogy miért teszi fel az adott kérdést az alkalmazás, amelyre válaszként megjelenik, hogy mi az, aminek az eldöntéséhez szükséges az adott kérdés megválaszolása (kérdés-magyarázat).
  • Fogalomtár szolgáltatás: A web-alapú nemzetközi szabványokon (W3C RDF és SKOS) alapuló fogalomszótárak (tezauruszok, fogalom osztályozások, ontológiák) alkalmazása lehetővé teszi, hogy összetett fogalomnyilvántartások megépíthetőek, karbantarthatóak és közzétehetőek legyenek akár az interneten, akár intraneten. Ez biztosíthatja a szabályzatokban alkalmazott fogalmak magyarázatát, a fogalmak kapcsolatainak (pl. szűkebb/bővebb fogalom) értelmezését és vizuális megjelenítését is. Az alkalmazott informatikai tudásreprezentáció (W3C OWL) lehetővé teszi a fogalmak konzisztenciájának – ellentmondásmentességének és teljességének – ellenőrzését is. A fogalomszótárak nem csak közös fogalomhasználat kialakítását, különböző szervezetek fogalomszótárainak összekapcsolását – így közös fogalomhasználat kialakítását – teszik lehetővé, hanem különböző forrásból származó (strukturált/nem strukturált) adatok és adatbázisok, valamint egyéb rendszerekkel való (pl. DMS, CMS, Wiki) integrációt is támogathatnak.
  • Annotációs szolgáltatás: A szabályzatok annotálási lehetősége azt biztosítja, hogy a szabályzatot értelmező megjegyzésekkel lássuk el, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a dokumentumokban található fogalmakat összeköthessük a fogalomszótár elemeivel annak érdekében, hogy a szabályzat értelmezését elősegítsük, illetve hogy a fogalmak előfordulásait kiemelhessük. Ez utóbbi szolgáltatás pl. jogharmonizációs törekvések megvalósításában nyújthat segítséget. Ezen felül lehetőség van arra is, hogy a web-es szakértői alkalmazásokban mind a kérdésekben, mind a válaszokban megfogalmazottak alátámasztására a szabályzat forrásszövegére történő hivatkozásokat tegyünk, elősegítve a szabályzatok további értelmezését.
  • Szabályzattár szolgáltatás: A szolgáltatások biztosításához a szabályzatok egységes, szabványos struktúrájával (CEN MetaLex XML) és leíróadatokkal (pl. hatályosság, kibocsátó) rendelkeznek. Az egységes struktúra és leíró adatkör az informatikai eszközökkel való könnyű feldolgozhatóságot (pl. verziókezelést, korpusz és kapcsolatelemzést, információ kinyerést) és az egységes megjelenést szolgálja. Az alkalmazott XML struktúra teszi lehetővé, hogy informatikai eszközökkel megfogalmazottak (szakértői alkalmazások, fogalomszótárak) a megszokott természetes nyelvű reprezentációval összekapcsolhatóak, együttesen értelmezhetőek legyenek.

 

Az Emerald nyílt forráskódú technológiákra és a W3C nemzetközi szervezet szemantikus web szabványaira épül. Moduláris felépítésének köszönhetően a meglévő funkciókészlet könnyen bővíthető és integrálható más rendszerekkel. Az Emerald a fenti szolgáltatások mellett, az egyedi igényekhez igazodó szolgáltatások kifejlesztéséhez szükséges integrált fejlesztői eszközökkel (IDE) is rendelkezik.

Emerald honlap

Emerald Flyer letöltése (magyar nyelvű, PDF)

 
 
 
 

© 2010 - 2015 Multilogic. Minden jog fenntartva.