IRIS

Cégünk 1996 óta foglalkozik pénzügyi rendszerek kifejlesztésével. Az IRIS (Integrated Risk Management System) pénzügyi intézmények (bankok, befektetési társaságok, stb.) kockázatkezelésének támogatására szolgáló integrált rendszer, az OTP Bank egyedi igényeinek megfelelően testre szabva. Kifejlesztését az általános célú ECONOHELP Pénzügyi Elemző és Bonitásvizsgáló Rendszer, valamint az OTP Bank részére készített Hitelezési Segédlet és Egységes Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Rendszer (EHKR) megvalósítása előzte meg. Az említett fejlesztések rövid leírása a Referenciák/Üzleti alkalmazások oldalon olvasható.

Az IRIS megvalósításának célja, hogy átfogja az aktív ügyletek életének teljes folyamatát az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételtől a szervezeten belüli döntés-előkészítés lépésein keresztül az élő kockázatvállalás folyamatos figyelemmel kísérésével egészen annak lezárásáig, biztosítva a folyamat átláthatóságát, az adatok rendszerezett tárolását és az információk sokrétű elemezhetőségét. Közel 20 szerepkörbe szervezve finoman hangolhatók a jogosultságok, a rendszerben végzett tevékenységek a naplózási funkciók segítségével teljes körűen nyomon követhetők. A Paraméterező kliens segítségével az alapadatok (jogosultsági- és kódtáblák, helyettesítések stb.) karbantartása mellett lehetőség van a hitelkonstrukciók és paramétereiknek (adósminősítés paraméterei, sablonok, űrlapok, üzleti és pénzügyi kockázati jellemzők, elemzések stb.) változtatására is.

Az OTP Bank a rendszer többnyelvű, nemzetközi használatra alkalmas változatát 2008-ban bevezette az ukrajnai, majd 2009-ben a romániai leánybankjában is. A jelentős fejlesztést igénylő változat neve 2008 elejétől kezdve a korábbi EHKR helyett Integrated Risk Management System, röviden IRIS. Jelenleg több mint 1000 felhasználója van a rendszernek.

Az IRIS legfontosabb elemei:

  • hitelezéssel kapcsolatos folyamatok támogatása
  • fedezet karbantartás és analitika (fedezet-ügylet kapcsolatok követése)
  • teljes körű kockázatkezelés (ügyletek, limitek, ügyfélcsoportok, kockázat-vállalási korlátok kezelése)
  • sablon alapú dokumentumgenerálás és nyilvántartás
  • elemzések, vezetői riportok
  • folyamatok monitorozása
  • ügyfelek elemzése
  • paraméterezhető ügyfélminősítés és ügyletminősítés

 

A feladatokat egymástól külön álló, de a szükséges pontokon egymáshoz kapcsolódó modulokkal lehet elvégezni.

Hitelezési-folyamat támogató modul

 

A modul lehetővé teszi az aktív és kérelmezett ügyletek követését, az ügyfél kérelmének befogadásától, az engedélyezésen és a szerződéskötésen keresztül az ügylet lezárásáig, valamint támogatja az ügyletek szervezeten belüli döntés-előkészítését, engedélyezési útjának követését, az ügyletek kiemelt fázisaiban (pl. döntés-előkészítés, döntés, szerződés) keletkező szükséges dokumentumok előállítását. A modul az ügyletfolyamatok kezelése mellett integráltan támogatja a limitek, ügyfélcsoportok, kockázatvállalási korlátok nyilvántartását és engedélyezési folyamatait.

A kliensek által elindított ügylet folyamatok lépéseinek feldolgozását végző Ügylet menedzser munkafolyamat motor széles tartományban paraméterezhető. Az ügyletek lefutásával kapcsolatos jellemzők (pl. átfutási idő) lekérdezhetők, amely lehetővé teszi a végrehajtás szűk keresztmetszeteinek megismerését, és így az engedélyezési folyamat hatékonyságának növelését.

Fedezet nyilvántartó modul

A fedezet nyilvántartó modul feladata az ügyletekhez kapcsolt fedezetek adatainak elkülönülő módon való nyilvántartása, fedezetek értékének (értékbecslések) idősoros követése, a fedezetek terheltségének valamint az ügyletek fedezettségének folyamatos figyelése, zálogjog típusú fedezetek esetén a zálogjogi bejegyzések nyilvántartása, valamint a fedezetek analitikus nyilvántartása és a fedezetekkel kapcsolatos főkönyvi feladás biztosítása.

Dokumentum-generáló és nyilvántartó modul

Az ügylet folyamatok során számos dokumentum keletkezik, amelynek egyszerű (részben vagy teljesen automatikus) elkészítését és tárolását támogatja a program.

A rendszer a tárolt minták (sablonok) és a konkrét ügyletadatok alapján Microsoft® Word dokumentumok generálását végzi el, megkönnyítve a felhasználók mindennapi munkáját. A generált dokumentumok kitöltése és megváltoztatása kontrollálható, valamint nyomon követhető. Az IRIS támogatja külső dokumentumok csatolását, tárolását és visszakeresését is.

Vezetői információs modul

A rendszerben tárolt adatok lekérdezése tetszőleges összefüggésekben definiálható. A tárolt információhoz kétféle módon lehet hozzáférni: előre definiált, beépített lekérdezésekkel, valamint új lekérdezések létrehozásával, a felhasználóbarát lekérdezés-varázsló segítségével.

Mindkét lekérdezési típus eredménylistái nyomtathatók, a grafikus ábrázolhatóságuk biztosított, valamint a táblaelrendezési funkció segítségével megadott kereteken belül átstrukturálhatók.

Monitoring modul

A monitoring modul célja az ügylet, mint kockázatvállalás alakulásának a futamidő alatti folyamatos nyomon követése és értékelése. Ide tartozik többek között a törlesztések és a kamatfizetések teljesítésének ellenőrzése, a pénzügyi információk bekérése, a tervek alakulásának figyelemmel kísérése, a minősítés, kockázat elemzés ismételt elvégzése.

A modulban különböző szintű (pl. ügyfél, ügyletszintű) figyelési feladatok paraméterezhetők, amelyek automatikusan megjelennek az ügyintéző naptárában. A modul rendszeres időszakos jelentéskészítéssel támogatja a monitoring tevékenységet végző felhasználó munkáját.

Ügyfélnyilvántartó modul

A modul biztosítja a pénzügyi szervezettel kapcsolatba került ügyfelek (gazdálkodó szervezet vagy magánszemély) adatainak strukturált formában történő tárolását, amely szervezettel az aktív ügylet kezelése során ügyfélként, kezesként, vagy akár fedezet nyújtóként kapcsolatba kerülhet.

A modul a szereplők közötti tulajdonosi-érdekeltségi kapcsolatok nyilvántartására és lekérdezésére is alkalmas.

Ügyfélminősítő modul

A modul alkalmas olyan módszertanok beépítésére, amellyel elemezhető az ügyfél nemfizetésének kockázata, a partner vagy potenciális partner képessége és hozzáállása jövőbeni fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez. A rendszerben egyidejűleg több pénzügyi elemzői módszertan is létezhet, melyek rugalmasan egymás mellett használhatók (pl. eltérő ügyfélkörnek megfelelően), valamint a rendszer támogatja a számviteli törvény szerinti beszámoló formátumoknak megfelelő űrlaptípusok létrehozását.

 
 
 
 

© 2010 - 2015 Multilogic. Minden jog fenntartva.