Innovációs tevékenységek

Innovációs tevékenységeinkre cégünk szintén hangsúlyt fektet. Munkatársaink nemzetközi és hazai projektekben számos innovatív megoldást fejlesztettek ki partnereinkkel közösen. A megoldások innovatív voltát számos tudományos publikáció is alátámasztja. Kiemelt kutatási területeink:

Jogi forrásdokumentumok modellezése

Cégünk a Corvinus Egyetem alvállalkozójaként aktív résztvevője volt a 2007–2009 között zajló Estrella (European project for Standardized Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility, IST-2004-027655) kutatás-fejlesztési projektnek. A nemzetközi projekt célja egy nyílt szabványokra épülő, gyártó- és termékfüggetlen platform kialakítása, ami a közigazgatás résztvevői számára lehetővé teszi átfogó, jogi tudáskezelő rendszerek kifejlesztését és használatát.

A projekt két fontos területen kereste a lehetőségét új technológiák és szabványok kialakításának, mindkét esetben megfogalmazott egy ajánlást. A jogi szövegek egységes tárolását, a meta-információk kezelését és visszakereshetőségét lehetővé tevő MetaLex szabványt időközben az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) saját szabványává fogadta. A másik megoldás a jogi tudásalapú rendszerek közötti információcserét lehetővé tevő Legal Knowledge Interchange Format (LKIF) szabvány. A Szemantikus Web technológiákat használó formátum előnye, hogy a jogi tudás leírásában a jogi fogalmakat egységes struktúrába rendezi, azokhoz az automatikus feldolgozás során is felhasználható jelentést társít (LKIF Core), valamint módszereket ad a jogi érvelések leírására és ütköztetésére (Carneades).

A jogi terület egyik alapvető feladatára, a jogi esetek kiértékelésére nyújt megoldást a HARNESS pilotalkalmazás, mely az LKIF Core ontológia kiterjesztésével, Szemantikus Web technológiák és eszközök felhasználásával készült.

A projekt során szorosan együttműködtünk az APEH Dél-Dunántúli Igazgatóságával jogi mintaalkalmazások modellezésében és tesztelésében.

Az Estrella projekt tapasztalatait kamatoztattuk az Emerald integrált jogi modellező keretrendszerünk kifejlesztése során.

Szoftver projektek menedzsmentje

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. Cégünknek elsősorban a szoftver projektek stratégiai, taktikai és operatív szintű tervezésében vannak tapasztalatai, melyeket K+F projektek mellett saját üzleti projektjeinkben is alkalmazunk. Tapasztalataink kiterjednek a tradicionális projektmenedzsment módszerek (pl. PRINCE2) mellett a korszerű agilis szoftverfejlesztési módszerekre Scrum, FDD, TDD, eXtreme Programming, Agile Manifesto, Software craftsmanship) is, melyekhez kapcsolódóan metodikai és algoritmikus támogatást is kifejlesztettünk.

 
 
 
 

© 2010 - 2015 Multilogic. Minden jog fenntartva.